PLYNÁRENSTVO

- odborné prehliadky a skúšky vyhradených plynových  zariadení (revízie plynu)

- skúšky pevnosti a tesnosti plynových zariadení (tlakové skúšky)

- montáž, spustenie, servis a oprava plynových spotrebičov

- montáž , spustenie, servis a oprava plynových kotlov značky IMMERGAS a PROTHERM