PLYNÁRENSTVO

V oblasti plynárenstva sa firma zaoberá demontážou, montážou a opravou plynového potrubie ( vnútorný a vonkajší plynovod) ako aj udržbou plynového potrubia a plynových spotrebičov. Opravy , odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových vykonávame na základe platných osvedčení, ktorými sme držiteľmi.