Voda - plyn - kúrenie                                                                                        - spoločnosť pôsobiaca v Žilinskom kraji,                                                                                                            - zaoberá sa kompletnými inštalatérskymi prácami v oblasti vody, plynu a  kúrenia,       - poskytuje realizácie aj na základe projektovej dokumentácie, od prípravných prác až po spustenie do prevádzky,                                                                                                                                      - zaisťuje záručný a pozáručný servis kotlov, zásobníkov vody a ponúka odborné prehliadky, revízie a skúšky plynových zariadení.