KÚRENÁRSTVO    

- montáž, demontáž vykurovacích telies ( radiátorov )

- montáž, servis, vyregulovanie rozvodov ústredného kúrenie ( termohlavice, regulačné ventily, servopohony, a pod.) 

- montáž kotlov ústredného kúrenia ( kotol na tuhé palivo, elektrické kotle , plynové kotly)

- montáž podlahového kúrenia( pokládla polystyrénu, uloženie vykurovacích okruhov, vyregulovanie)

- tlakové skúšky a vykurovacie skúšky ústredného kúrenia