KÚRENÁRSTVO                

V oblasti kúrenárstva sa firma zaoberá montážou, demontážou rozvodov ústredného vykurovania (UK), montážou vykurovacích telies, montážou kotlov na tuhé a plynné palivo, vyregulovaním vykurovacieho systému. Tiež sa špecializujeme na opravu a údržbu rozvodov UK, kontrolu rozvodov a zariadení, hľadanie úniku vody.