VODOINŠTALATÉRSTVO

- montáž, oprava, servis vodovodného potrubia

- montáž, oprava, servis kanalizačného potrubia

- montáž , oprava , servis ohrievačov TÚV (bojlery)

- tlakové skúšky vnútorného (domového) vodovodu

- tlakové skúšky vnútornej (domovej) kanalizácie 

- montáž zariaďovacích predmetov (WC misy, vodovodné  batérie, vane, bidety,          sprchovacie kúty, drezy, a pod.)

- prečisťovanie kanalizačného potrubia 

- montáž solárneho systému